Seminer Hizmetleri

Türkiye'nin seçkin akademisyenleri tarafından verilen zengin seminerler dizisi, aklımızdaki can alıcı birçok soruya yanıt bulmamızı sağlıyor. Mentorium bünyesinde gerçekleştirilen, 'okul öncesi', 'beyin gelişimi', üstün yetenekliler', 'yetenek' gibi eğitim sektörünün önemli konu başlıkları ile ilgili bazı seminerler şunlardır:

- Okul Öncesinde Profesyonel Öğretmen Olma Bilinci
- Okul Öncesinde Davranış ve Uyum Sorunları ve Önleyici Yaklaşımlar
- Okul Öncesinde Yaratıcı Drama
- Okul Öncesi Çocuklarda Yetenek Eğitimi
- Okul Öncesi Çocuklarını Tanıma Testleri ve Uygulama Örnekleri
- Okul Öncesinde Değerler Eğitimi
- Okul Öncesinde Müzikle Kavram Eğitimi
- Çocuklarda Okul Olgunluğu ve Hazır Bulunuşluk
- Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı ve Uygulama Örnekleri
- Okula Başlama ve Uyum Sağlama Süreci
- Zor Velilerle İlişkileri Yönetme
- Çocuklarda Beyin Gelişimi
- Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarını Yönetme
- Çocuklarda Yetenek Keşfi ve Yönetimi
- Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Sorunları ve Önleyici Yaklaşımlar
- Yapılandırmacı Yaklaşımda Sürece Dayalı Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri
- Ergenlikte Beyin Gelişimi
- Çağdaş Öğretim Yaklaşımları ve Örnek Uygulamalar
- “Üstün” Çocuklar Nasıl Fark Edilir? “Üstün” Çocukların Sorunlarına Nörolojik Bakış
- Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Değerlendirilmesinde Basit İpuçları ve Öğrenme Güçlüğüne Erken Müdahale