Öğrenci Tanıma Hizmetleri

Yetenek İlgi ve Yönelim Testi (MIT): Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen MIT, anaokulundan liseye öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini değerlendirir. Sözel/dil, matematik/mantık, görsel/uzamsal, müzikal/işitsel, sosyal/özedönük, Bedensel/Kinestetik ve Doğa yetenekleri olmak üzere sekiz temel alanda çocukların yetenek ve ilgi düzeylerini ortaya koyan test; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine uygun olarak dört ayrı formda hazırlanmıştır.

Gelişim Testi: 3-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerini belirlemeye yönelik hazırlanan test, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirildi. Motor (hareket) becerileri, bilişsel beceriler, dil becerileri, sosyal ve duygusal beceriler ve öz bakım becerileri olmak üzere beş temel alanda gelişim değerlendirmesi yapma imkanı sunan test, çocukların sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur.

Davranış ve Uyum Testi: Test, 3-6 yaş grubu çocuklarının davranış ve uyum sorunları ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Test; genel dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat, bellek, dil, kavram, kaba motor, ince motor, hiperaktivite, dürtüsellik, okuma, yazma, matematik, kaygı, bağımlılık ve davranış bozukluğu alanlarıyla ilgili değerlendirme imkanı sunuyor. Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen test, çocukların sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur.

Kişilik Testi: Yetişkinlerin baskın kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan test, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirildi. Özellikle insan kaynakları alanında kullanım imkanı bulan test, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde şu alanlarda ölçümleme yapıyor: Sosyalizasyon, kendini yönetme, ilişkileri yönetme, kendini ifade etme, sebat, karar verme, motivasyon, düzenlilik, değişime açıklık, öfke ve saldırganlık, strese karşı dayanıklılık...

Psikolojik Hazırbulunuşluk Testi (PHT): Ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğrenme süreçlerini etkileyen faktörlerle ilgili durumunu ve psikolojik faktörler açısından öğrenmeye hazır olma düzeyini belirlemek amacıyla Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen test, öğrencilerin kendisi tarafından doldurulur. Test; çevresel, fizyolojik, sosyal, duygusal, zihinsel ve akademik faktörlerle ilgili önemli sonuçlara ulaşmaya imkan verir.