Sınav sürecinde kaygı ve motivasyon

 • 6 Ağustos 2014
 • Eğitim, Sınav, Kaygı, Motivasyon, Öğrenci

Sınavlar, bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca en sık karşılaştığı zorlayıcı yaşantılardandır. Gerek sınavlara hazırlanma süreci ve gerekse sınava girişler, motivasyon ve kaygı sorunlarını da sıklıkla karşımıza çıkarmaktadır. Öğrenci, ders çalışma ve sınava hazırlanma sürecinde isteksiz olmakta; sınavla ilgili de aşırı derecede gerginlik hissetmektedir.

Devamı


Kurallar ve çocuklar

 • 14 Haziran 2014
 • Eğitim, Çocuk, Öğrenci, Kural

Günlük ilişkilerde, hiç kimse diğerine rastgele davranma hakkına sahip değildir. Öteki ile ilişki kurduğumuz andan itibaren davranışlarımızda onun varlığını dikkate almak zorundayız. Onun varlığını dikkate almak demek "ölçü” ile davranmak demektir. İlişkilerin kaliteli olması, herkesin davranışını ölçü ile ortaya koyması ile mümkündür. Bu ölçünün somutlaşmış ifadesi "kural” olarak karşımıza çıkar. Kurallar, kişiler arası ilişkileri rastgelelikten kurtaran ve kaliteli iletişim kurmamızı sağlayan hükümler, düzenlemelerdir.

Devamı


Geleneksel ve modern ebeveynler

 • 6 Mayıs 2014
 • Eğitim, Aile, Mutluluk, Çocuk, Ebeveyn

Anne-baba olmak, bir insanın yaşam süreci içerisinde vereceği en ciddi kararlardan biridir aslında. Bir anlamda, artık eskisi gibi olmayacak yeni bir yaşam formatının kabulü demektir bu. Silip düzeltme, geriye döndürme şansı olmayan bir süreç. Öyle ki, artık size bağımlı bir varlık dünyaya getirmenin ağır sorumluluğu ile karşı karşıya kalıp, ya bu varlığın keyfini çıkarmak ya da çaresizlik içerisinde bir kısırdöngüyü yaşamak kaçınılmaz hale gelir. Bir başka deyişle, uzunca bir süre çocuk merkezli bir yaşamla karşı karşıya kalırsınız.

Devamı


İçe dönük çocuk

 • 9 Nisan 2014
 • Eğitim, Psikoloji, Çocuk

Çocuklar, doğdukları andan itibaren dünyaya armağan ettikleri kalıtımsal doğalarıyla, varoluş mücadelesi vermeye başlar. Bu mücadeleyi verirken, fiziksel ve sosyal çevresi ile yoğun bir etkileşim içerisine girer. Bu etkileşimin kalitesini de, büyük ölçüde çocuğun yakın çevresindeki kişiler, yani anne-baba belirler. Aslında etkili ebeveynlik de, söz konusu etkileşimi yönetebilmektir büyük ölçüde. Çocuğun doğası ile çevrenin etkileşiminin en heyecan verici ürünü de "kişilik” olarak karşımıza çıkar.

Devamı

Beyin ve öğrenme

 • 2 Şubat 2014
 • Eğitim, Beyin, Öğrenme, Çocuk, Öğrenci

İnsan ve eğitim ile ilgili birbirinden farklı pek çok görüş dile getirilmektedir. Bu görüş ve değerlendirmelerin geçerliliği, büyük ölçüde beyinde olup bitenlerle uyumlu olmasına bağlıdır. Bir anlamda beyni anlamadan insanı anlamak, eğitimsel süreçlerini gerçekçi bir şekilde düzenlemek mümkün değildir.

Devamı

Akıl ve duygular

 • 2 Kasım 2013
 • Eğitim, Akıl, Duygu, Psikoloji

Doğu toplumları ile batı toplumları arasındaki temel farklardan biri belki de şudur: Doğu toplumları daha çok "oral kültür”, batı toplumları ise "yazılı kültür”ün tipik temsilcisidirler. "Oral kültür”de süreçler "söz”e dayanırken, "yazılı kültür”de "yazı”ya dayanır. Aslında kültürler her iki formu da barındırır. Ancak gelişmişlik önemli ölçüde yazılı kültürün egemen olduğu toplumlar için söz konusudur. Çünkü yazılı kültür, bilimsel düşünmeyi ve bilgiyi besler. Üretilenler önemli ölçüde kaybolmadan ve erozyona uğramadan sonraki nesillere aktarılır.

Devamı